);

Нова тотална станция за строителство – Zoom10 2″

Нова тотална станция за строителство – Zoom10 2″

Нова тотална станция за строителство – Zoom10 2″

Нова тотална станция за строителство – Zoom10 2″

Геозона има удоволствието да Ви представи най-новата тотална станция за строителство на GeoMax –  Zoom10.

Zoom10 е тотална станция в най-ниския клас тотални станции на GeoMax специално предназначена за строителни дейности.

Zoom10 е съвместима с X-Pad софтуера под андроид, с което работят всички тотални станции ZOOM.

Повече информация можете да намерите на продуктовата страница на GeoMax Zoom10.