);

FARO Sphere

FARO Sphere

Oблачна платформа за реални данни

Заснемайте уверено и свързвайте света си по-бързо. Бъдете сигурни в себе си и комуникирайте ефективно, за да постигнете своите цели по-бързо.

Защо FARO Sphere?

FARO Sphere е информационна платформа, базирана на облак. Предоставя на потребителите централизиран интерфейс за съвместна работа с приложенията за заснемане на реалност и инструментите за поддръжка на клиенти на компанията чрез сигурен процес на влизане в една платформа. В съчетание с мобилното приложение Stream, Sphere позволява по-бързо заснемане, обработка и управление на проекти от всяка точка по света.

Sphere систематизира всяка дейност, като същевременно остава лесен за навигация. Позволява на потребителите да организират по-добре своите 3D сканирания и да управляват тези данни в различни екипи по целия свят. С FARO WebShare потребителите могат да преглеждат и изследват данни, базирани на проекта, с несравнима лекота и ефективност.

Още ползи на Sphere

Финализирайте проекти на време


Опростете операциите със сигурно влизане от една точка, за да осигурите по-бърз достъп до данните за реалността и да подобрите времето за вземане на решение. Осигурете на вашият бизнес централизирано, целенасочено и ефективно потребителско изживяване чрез платформите на FARO и техните облачни приложения, достъпни през уеб браузър.

Динамично управление на данни


Синхронизирайте данните за реалността на място с базиран в облака център за данни, за да гарантирате, че заинтересованите страни по проекта имат пълен поглед върху завършването на проекта, независимо къде се намират или къде влизат в системата. Обединената платформа за заснемане на реалността и проектните данни, които са винаги съгласувани, намалява рисковете от грешки в комуникацията, загуба на материали и скъпоструваща повторна работа, което води до подобряване на организацията и управлението на проекта.

Единен източник на информация


В допълнение към прякото управление на проекта и качването на данни на обекта, Sphere XG действа като център за всички нужди от обслужване, обучение и техническа документация. Потребителите винаги ще знаят къде да отидат, за да получат необходимите им отговори, и това е още един начин за намаляване на тесните места и повишаване на ефективността на бизнеса.

Пътуване във времето за управление на 4D проекти


Със Sphere XG потребителите ще могат да се насладят на лесна работа и безпроблемна ориентация за 360° снимки, облаци от точки и 3D модели. С една платформа за всички ваши нужди за заснемане на реалност и проектиране потребителите могат да разглеждат и сравняват 360° снимки и 3D облаци от точки с 3D модели, което позволява безпрецедентно управление на 4D данни и възможност за връщане назад във времето за преглед на по-ранни етапи от напредъка на строителната площадка.

Осигуряване на точност и контрол на качеството


Предварителната регистрация на сканирания чрез приложението FARO Stream и качването им в Sphere XG ускорява времето за завършване и намалява необходимостта от връщане на място, ако възникнат грешки при регистрацията извън обекта. Тази допълнителна ефективност ще доведе до нови бизнес възможности, тъй като ускорява жизнения цикъл на клиента.

Осъществено от изкуствения интелект на FARO


Със Sphere потребителите могат да използват изкуствен интелект и компютърно обучение, за да автоматизират времеемки и повтарящи се задачи. Първото ни допълнение, Privacy Blur, използва изкуствен интелект за откриване и размазване на лица и регистрационни номера на автомобили като настройка по подразбиране, така че всеки, който споделя заснети 3D данни, може да бъде сигурен, че спазва регулаторните изисквания за поверителност. Тази услуга може да бъде добавена към всеки пакет Sphere Professional или Enterprise.

База


Безплатна услуга с 20 GB фиксирано място за съхранение, предназначена за един потребител и неограничен брой наблюдатели на проекти – лица, които могат да разглеждат данни, но не и да добавят или редактират. Пакетът Sphere Base е идеален за до два малки проекта с основни потребителски нужди и е чудесно въвеждащо предложение без финансови задължения.


Професионален


Следващото стъпало в управлението на проекти. Услугата, която дава достъп чрез месечен абонамент, разполага с 1 TB фиксирано (без възможност за разширяване) място за съхранение и позволява достъп на петима потребители с неограничен брой зрители. Sphere Professional е предназначена за управление на множество проекти с разширена потребителска функционалност. Тя е особено полезна за малки компании с един или няколко офиса.Предприятие


продукт от най-висок клас на Sphere, осигуряващ 2,5 TB разширяема памет от 200 GB на потребител или на блокове от 500 GB. Десет или повече потребители могат да работят по своите проекти, а неограничен брой могат да преглеждат напредъка им. Sphere Enterprise е най-подходящ за големи компании с множество офиси и многобройни, сложни проекти, където потребителите могат да се възползват от разширените възможности на функциите, включително неограничен брой потребители и специализирана поддръжка за единна регистрация.

Характеристики на Sphere

Със Sphere можете:

    • Да преодолеете съществуващите пропуски в работния процес, като дадете възможност за отдалечено сътрудничество и завършване на проекта от всяка точка на света;
    • Да елиминирате допълнителните посещения на обекта поради неуспешна регистрация или непълно сканиране;
    • Да информирате заинтересованите страни по проекта, че сканирането е завършено и че моделирането може да започне, ускорявайки времето за завършване на работата, което води до значителни икономии на проект;
    • Да разширявате данните чрез свързване на вашия облак от точки към проект с 360° снимки.

В основата си Sphere е базиран в облака център за управление на данни. А с FARO WebShare, служещ като уеб преглед, потребителите могат да изследват и споделят заснетите 3D данни и да сравняват тези данни с проекта от CAD или BIM.

Мобилно приложение Stream

За потребителите на лазерен скенер FARO Focus, които желаят да качат своите данни от сканирането в Sphere, мобилното приложение FARO Stream работи съвместно с лазерния скенер Focus, за да даде възможност за предварителна регистрация на място, като същевременно осигурява допълнителна увереност за пълнотата на заснемането на данните.

Днес е обичайно специалистите по 3D измервания да регистрират данните от сканирането обратно на офис компютър, извън офиса. Сега потребителите могат да извършват предварителна регистрация на място, да добавят анотации и незабавно да качват събраните на място данни във FARO Sphere. предварителна регистрация на място, като същевременно осигурява допълнителна увереност за пълнотата на заснемането на данните.


Приложение на FARO за проверка на плоскостта

Приложението FARO Flatness Check, първото решение с обогатена реалност за Sphere, дава възможност за незабавна визуализация на плоскостта и нивото на пода, като гарантира, че бетоновите заливки ще бъдат завършени по график с подобрено качество на работата и елиминирани преработки и отпадъци.

Проверката на плоскостта работи съвместно с лазерния скенер Focus Premium, както и с моделите Focus M70, S70, S150 и S350, като позволява на потребителите да документират и анализират плоскостта и нивото на пода на всяка бетонна плоча и да споделят тези данни в Sphere с допълнителни заинтересовани страни по проекта. С помощта на iPad със скенер FARO Focus приложението помага на бригадирите, ръководещи екипите на полето, да идентифицират зоните с отклонения в рамките на няколко минути и да отстраняват тези отклонения, докато бетонът е все още мокър.

Научете повече

Искате да знаете как може да използвате Faro Sphere – облачна платформа за реални данни от лазерно сканиране? Попълнете формуляра по-долу и един от нашите експерти ще се свърже с Вас. 

    Бележка: Вашият email адрес няма да бъде публикуван.