Инструменти извън производство

Инструменти извън производство

Категория „Геодезически инструменти извън производство“ в Геозона ЕООД предоставя описание и информация за геодезически уреди, които вече са спряни от производство. Въпреки това считаме, че информацията за дори и по-старо поколение инструменти понякога може да бъде полезна. В тази подкатегория ще откриете инструменти като нивелири, тотални станции, ГНСС приемници
както и по-модерни системи за въздушно сканиране LiDAR.