ГНСС приемници - извън производство

ГНСС приемници - извън производство

Геодезически ГНСС приемници от GeoMax AG Швейцария са надеждно и сигурно средство за прецизно позициониране. Използват се активно от геодезисти и строители в ежедневната им работа.