Софтуер

Софтуер

Софтуерни решения за класически геодезически инструменти

  • полеви софтуер за ГНСС геодезически приемници
  • полеви софтуер за Роботизирани тотални станции
  • полеви софтуер за класически тотални станции
  • Софтуер за последваща обработка на ГНСС измервания, измервания с тотални станции и лазерни скенери
  • софтуер за фотограметрия

Очаквайте скоро и

  • софтуер за обработка на облаци от точки
  • софтуер за видео визуализация на данни

Показване на 5 резултата