GeoMax X-Pad Office Fusion – Геодезически софтуер

GeoMax X-Pad Office Fusion – Геодезически софтуер

От входиране до краен чертеж, X-PAD Fusion Ви предлага най-добрите инструменти, без да се налага да прехвърляте данни от една програма в друга. Можете да зареждате данни от Тотални станции, ГНСС приемници, дигитални нивелири и лазерни скенери, да изчислявате, преглеждате и управлявате в един  геодезически софтуер. Можете да работите едновременно с данни от тотални станции, ГНСС приемници, дигитални нивелири и лазерни скенери и да обработвате всичко наведнъж.

GeoMax X-Pad Office Fusion – Геодезически софтуер

GeoMax X-Pad Office Fusion е геодезически софтуер с нова концепция за обработка на всички видове геопространствени данни с реална интеграция на различна информация.

Вие можете лесно да импортирате данни, да направите необходимите изчисления, корекции, регистрирате сканове и управлявате облаци от точки, точки, сурови данни, повърхности и изображения. Заедно с топографски  програми и функционалности за чертане, всичко което Ви трябва е в едно приложение.

Визуализация и комфорт на работа

Модерна работна среда, предназначена за управление на геопространствени данни, и мощен CAD 3D са основата, върху която са разработени модулите за топография и лазерно сканиране. Данните могат да бъдат преглеждани и управлявани в табличен вариант с безброй мощни функции за търсене, филтриране и редактиране.

Организиране на данните

С X-PAD Fusion можете да боравите с различни видове данни: измервания, точки, чертежи, повърхности, напречни сечения и облаци от точки. С Project Manager можете да организирате данните в един и същ файл на работа. Няколко проекта и различни групи чертежи могат да се управляват едновременно, като Вие преценяте, кога и какво да е видимо, по всяко време.

Топографска CAD

X-PAD Fusion CAD комбинира и двете, CAD – проектиран да работи в съответствие със стандартите, определени от AutoCAD, но също така направен за работа от геодезисти. Когато трябва да посочите координати, Вие можете да въведете името на съответната точка или да изберете топографски обекти (точки и линии) според кода на измерванията. Ако сте геодезист, ще намерите специални команди за създаването на Вашия чертеж.

X-SCAN Module

Импортиране, записване, готово

От импортиране до регистрация в лесни стъпки и направляване от програмата. Мощните функции за регистрация Ви позволяват бързо и лесно да регистрирате облаците от точки, като използвате топографски точки. По време на регистрацията разполагате с необходимата визуална информация и контроли, които помагат да се избегнат грешки. Дори ако това е Вашата първата работа с лазерен скенер, добрият резултат е гарантиран.

Регистрация, Автоматична регистрация и корекции

Мощни алгоритми са в състояние да обработват облаците от точки и да върнат най-добър резултат спрямо всички сканове. Няколко опции Ви позволяват да подобрите резултатите, а отчитането на таргети Ви предоставя алтернативен начин да имате по-бързи и по-добри резултати. Модула за автоматична регистрация е незаменим инструмент, който генерира крайния резултат с натискането на един бутон.

Милиони точки? Лесна работа

Мощните инструменти за селекция Ви позволяват да изберете най-близката, най-ниската, най-високата или средната точка в района на селекция. Със Smart Magnifier имате директен изглед на точки в определената област и можете да изберете вашата точка с абсолютна точност, без постоянно да променяте изгледа.

Сферични панорамни изображения

Снимките винаги са най-добрият начин да разберете реалността, лазерното сканиране не е изключение. Изгледът със сфери на X-PAD Office Fusion Ви позволява да посочите точките за изчертаване директно върху изображенията, а софтуерът ще избере правилните координати.

Ортофото и сечения

Крайните резултати търсени от лазерното сканиране стандартно са ортофото и напречни сечения. X-PAD Office Fusion Ви позволява да ги генерирате с много малко и интуитивни стъпки.

Измерванията се превръщат в 3D цифров модел

3D повърхности и мрежи могат да бъдат извлечени от облаците от точки и оцветени въз основа на итензитет, височина или текстурирани от снимките на скенера.

X-TOPO модул

Цялостно решение за Вашите нужди

Измерванията са същността на работата на професионалния геодезист; с X-PAD Office Fusion можете да импортирате измервания от Вашите инструменти, можете да промените свойствата, да проверите качеството на вашата работа по всяко време. Можете да редактирате и коригирате всички грешки, направени по време на измерванията и след това да преизчислите координатите. Ако сте събрали снимки и аудио записи по време на измерванията, тогава можете да добавите тази информация и да я използвате при създаването на финалните чертежи.

Динамично преизчисляване на чертежите

С X-PAD Office Fusion можете да редактирате представянето на точката във всички аспекти, за да създадете възможно най-добрия чертеж. Точката е елемент, към който се отнасят всички останали графични обекти в чертежа; ако координатите на точките са преизчислени или ако сте променили координатната система, чертежът продължава да поддържа връзката с точките.

Геодезически софтуер с мощни и всеобхватни изчислителни алгоритми

X-PAD Office Fusion изчислява и решава всички видове измервания, от GNSS, тотална станция, дигитален нивелир и комбинация от тях с алгоритмите за най-малка квадратна грешка. Имате възможност да дефинирате координатни системи, да прилагате корекции на геоиди, да промените височината до Вашето референтното ниво. Когато имате нужда от надеждност и прецизност, X-PAD Office Fusion е най-добрият избор.

Повърхности, обеми и напречни сечения с едно щракване

Без значение дали имате топографски точки, облаци от точки или и двете, можете да създавате 3D модели, контурни линии, да изчислявате напречни сечения и обеми от Вашите данни. Мощните инструменти и опции Ви позволяват да персонализирате крайните чертежи, за да получите най-добрите възможни резултати.

Геореферирани растерни карти

Растерните карти могат да бъдат импортирани, преместени, завъртяни и мащабирани, за да се геореферират на правилната позиция. Специфични инструменти Ви позволяват да намалите времето за въвеждане на контролните точки. Функцията за локално преобразуване Ви позволява да коригирате локално грешките без разпространението им в други части на растерното изображение. Резултатът е карта, която съответства точно на референтните точки.

Един геодезически софтуер за всички дейности

От импортиране до краен чертеж, X-PAD Fusion Ви предлага най-добрите инструменти, без да се налага да прехвърляте данни от една програма в друга. Можете да зареждате данни от Тотални станции, ГНСС приемници, дигитални нивелири и лазерни скенери, да изчислявате, преглеждате и управлявате в един геодезически софтуер. Можете да работите едновременно с данни от тотални станции, ГНСС приемници, дигитални нивелири и лазерни скенери и да обработвате всичко наведнъж.

Видео

За сваляне

Брошура: