Роботизирана Тотална станция – GeoMax Zoom90

Тоталната станция от серията GeoMax Zoom90  отговаря и на най-високите критерии за изцяло автоматизиран процес на работа в стил „Един човек – един екип“. Това е система, която увеличава  с 20 процента повече ефективността чрез удължен обхват на безпризмено измерване, STReAM360 технология, AccXess технология на далекомера и отворена към потребителя операционна система WindowsCE. Понеже перфектното решение е повече от индивидуалните си компоненти,  Zoom90 ги комбинира по уникален начин за да се постигне съвършенство.

Роботизирана Тотална Станция – GeoMax Zoom90

Геодезическата роботизирана тотална станция от серията GeoMax Zoom90  отговаря и на най-високите критерии за изцяло автоматизиран процес на работа в стил „Един човек – един екип“. Това е система, която увеличава  с 20 процента повече ефективността чрез удължен обхват на безпризмено измерване, STReAM360 технология, AccXess технология на далекомера и отворена към потребителя операционна система WindowsCE. Понеже перфектното решение е повече от индивидуалните си компоненти,  Zoom90 ги комбинира по уникален начин за да се постигне съвършенство.

NavLight

Фабрично вграден в телескопа, NavLight е ефикасно помощно средсто за насочване, което помага за по-бързото трасиране. Мигащите червени и жълти светлини Ви напътстват към точната посока.

Изцяло интегрирана EDM технология

accXXess EDM технологията на GeoMax осигурява прецизно безпризменно  измерване до и над 1,000 метра. Изключително малкото лазарно петно и усъвършенстваната технология за обработването на сигнала постигат най-висока точност, без значение от разстоянието или условията.

Напълно роботизирана

GeoTRAil: Поддържайки тази нова софтуерна функционалност  Zoom90 прихваща бързо призмата, използвайки GPS позицията на контролера. Тази функция е интегрирана добре в различните софтуерни платформи и предразполага за лесна и приятна работа със Zoom90.

Scout:В допълнение към GeoTRAil, Zoom90 включва и стандартната Scout технология, където инструмента се завърта и изпраща лазерен сигнал напред. Щом сигналът се отрази от призмата, Zoom90 се автоматично се насочва към нея.

TRack: Друг елемент от функцията STReAM360 е проследяването на призмата; Zoom70 следи постоянно сигнала.  Веднъж насочен, инструментът остава точно прицелен дори и при бързи премествания на щока.

AiM: Zoom90 се насочва точно във всяка призма, без нуждата от прецизно насочване със зрителната тръба. Всяко измерване се извършва автоматично и AiM технологията гарантира изключително висока точност при всяко едно от тях.

GeoMax Zoom90 – роботизирана тотална станция, може да бъде управлявана дистанционно през Bluetooth свързаност чрез софтуера X-PAD Ultimate, качен върху контролер с Android OS.

За GeoMax AG

GeoMax, част от Hexagon, предоставя пълно портфолио от геодезически инструменти за строителни и геодезически фирми. Техните системи включват лесни за използване, високо точни геодезически тотални станции, GNSS приемници, уникални софтуерни решения, ротационни и тръбни лазери, оптични и дигитални нивелири и аксесоари. Тяхното продуктово портфолио е известно със здравина и надеждност на инструментите, използвана върхова технология на Geosystems дивизията в Hexagon, проектиран от и за потребителя в строителството и геодезията. Като част от Hexagon, GeoMax разполага с достъп до най-съвременните съоръжение за развитие и производство в Европа, Америка и Азия.
Hexagon е световен лидер в измервателната техника, софтуер и автономни решения, които спомагат за повишаване на производителността, надеждността и качеството.

Технически Характеристики

Ъглови измервания

Точност 1” (0.3 mgon), 2” (0.6 mgon), 5” (1.5 mgon)
Разделителна способност на дисплея 0.1” (0.1 mgon)
Метод Абсолютен, непрекъснат, диаметрален
Компенсация Четириосна компенсация

Телескоп

Увеличение 30х

Измервания на разстояния – с призма

Разстояние/Точност/Време Стандартен режим:

3500 м / 1мм + 1.5 ppm /норм. 0.8 сек*

Дълъг режим:

>10000м / 5мм+2ppm/норм. 2.5 сек

Измервания на разстояния – без призма

Разстояние accXess5/ accXess10

500м      / 1000м

Точност 2мм + 2ppm**
Време Норм. 3 сек
Прецизност на заснемането 8х20 мм на 50 м.

Роботизиране

Технология Хибридно задвижване
GeoTrail ГНСС базирано търсене на призма
Скорост 100 гради/сек
Scout Оптико-електронно търсене на призма
Обхват 300 м. с кръгла призма
TRack Автоматично регистриране на призми
Обхват 800м с кръгла призма
Макс. скорост 90км/ч при 100м
AiM Автоматично насочване на призмата
Обхват 1000м при кръгла призма
Хоризонтална/Вертикалнаточност 1“
Техника Обработка на изображения

Видео

За сваляне

Брошура на английски език: GeoMax Zoom90 BRO_en
Брошура на български език: GeoMax Zoom90 Брошура