Триножна звезда

Триножна глава за поставяне на тринога върху гладка повърхност.

Триножна звезда, за стабилизиране на триноги върху равни повърхности, като бетон и на закрити пространства.