GeoMax Geo Office – Офис софтуер

GeoMax Geo Office – Офис софтуер

GGO позволява комбинирането и управлението на вашияте данни от  ГНСС приемник, тотална станция и нивелация. GGO версия 3 сега е съвместима с всички 32 и 64 битови Microsoft Windows версии. GGO е базирана на инутиативен, графичен интерфейс, правейки го лесен за изучаване и използване. Всички данни са графично показани на екрана, предоставяйки изчистен изглед на вашата работа. Като просто изберете който и да е елемент, информацията свързана с него е достъпна за изглед или редакция.

GeoMax Geo Office  – Офис софтуер

GeoMax Geo Office е мощен геодезически офис софтуер с много формати за импортиране и експортиране, координатни трансформации и калкулации на мрежи.

GeoMax Geo Office Версия 3 е с доказаната производителност на GGO и поддържа пълният обхват на сегашните продукти на GeoMax.

GGO позволява комбинирането и управлението на вашите данни от  ГНСС приемник, тотална станция и нивелир. GGO версия 3 сега е съвместима с всички 32 и 64 битови Microsoft Windows версии. GGO е базирана на инутиативен, графичен интерфейс, правейки го лесен за научаване и използване. Всички данни са графично показани на екрана, предоставяйки изчистен изглед на вашата работа. Като изберете, който и да е елемент, информацията свързана с него е достъпна за изглед или редакция.

Гъвкаво импортиране и експортиране

Данни могат да се прехвърлят директно между инструментите на GeoMax и GGO, използвайки Системата за Обмен на Данни. Гъвкавия ASCII ескпорт позволява създаването на файлове във всеки формат.

Координатни трансформации

GGO включва набор от инструменти за дефиниране на координатни системи и трансформиране на координати в локална система. Чрез използването на модели на геоиди, ГНСС измерените елипсоидни височини могат да бъдат конвертирани в ортометрични височини.

ГНСС последваща обработка

Сурови данни могат да бъдат импортирани в GGO от всички типове ГНСС приемници. Модула на последващата обработка позволява разширен контрол на потребителя върху параметрите използвани в изчисленията на изходното ниво. Резултатите от докладите предоставят подробна информация за процедурата на обработка и постигнатите точности.

Настройки на мрежата

Данните от различни геодезически инструменти могат да бъдат комбинирани и коригирани за постигане на максимална точност и надеждност. Модула за коригиране може да бъде използван при ГНСС мрежи, геодезически прав и обратен ход, полигони и нивелачни ходове. Регулацията на мрежата завършва Вашата работа перфектно.