GeoMax – GRZ122 360° призма за GNSS

GeoMax – GRZ122 360° призма за GNSS

360 градусова призма с 5/8” за GNSS антена.
Използва се за едновременна работа с автоматизирана тотална станция и ГНСС приемник на един щок.

360° призма с 5/8 винт за поставяне на GNSS антена отгоре и клипс тип Wild / Leica за захващане към щок отдолу.

Използва се за едновременна работа с автоматизирана тотална станция и ГНСС приемник на един щок.