GeoSLAM Hub

Трансформиране на 3D данни в действителна информация

Трансформирайте Вашите 3D данни в действителна информация и ценни резултати само за минути.

GeoSLAM Hub обединява водещата в индустрията SLAM технология с мощна функционалност за последваща обработка, за да осигури цялостно решение от край до край.

 

Лесна обработка и манипулация на облаци от точки с GeoSLAM Hub & Draw

GeoSLAM Hub & Draw са идеалната комбинация за бързо обработване на Вашият облак от точки, защото са изключително лесни за използване софтуери.

 

GeoSLAM Draw

GeoSLAM Draw е модул в софтуера Hub. Той включва лесни за използване инструменти за бързо извличане на етажни схеми и секции от данни в облака от точки.

 • Създаване на 2D планове, участъци и 3D данни за минути;
 • Бързо 2D измерване на площ от 3D данни;
 • Автоматична векторизация на 2D линии, позволяваща бързо създаване на етажни схеми;
 • Лесен експорт на данни за използване в CAD и GIS софтуерни пакети на трети страни;

Защо GeoSLAM Hub & Draw?

 • SLAM обработка за генериране на точки 3D облаци от точки;
 • Входиране, преглеждане и проверка на данните, заснети от всички GeoSLAM устройства;
 • Осигурява необходимата точност на данните без да е необходимо измерване на контролни точки с ГНСС приемник;
 • Бързи и лесни работни процеси, които дават резултати за минути;

2D и 3D резултати:

 • Гама от лесни за използване интрументи за бързо извличане и оформление на етажни схеми, превръщат облаците от 3D точки в 2D данни, използвайки ръчна или автоматична векторизация;
 • Налични редица разширени опции за предоставяне на 3D информация – идеална за работитещите в минния и инженерния сектор;
 • Резултатите включват създаване на мрежови DTM, обеми, повърхнини и профили.

GeoSLAM Hub

GeoSLAM Hub позволява автоматична обработка на  данни, заснети от всички GeoSLAM устройства.

 • Регистрация – Предлагат се редица инструменти за проста регистрация на данни, включително подравняване на множество сканирания и георефериране на облака от точки; GeoSLAM Hub автоматично синхронизира контекстуални визуални озображения с 3D облака от точки (изисква ZEB Cam);
 • Разширена обработка – данните събрани в предизвикателни или ограничени среди, могат да бъдат преработени с помощта на набор от разширени параметри за обработка. Едни от фукционалностите са намаляване на отклонението при сканирането (в отворени среди), премахване на отдалечени точки и даване на приоритет на равнинни повърхности ( в шумна среда) и много други;
 • Преглед – синхронизираните данни от изображенията и облака от точки, могат лесно да се разглеждат както в 2D, така и в 3D. Координати, размери и площи могат да бъдат бързо извлечени, а по-важните елементи могат да бъдат отбелязани с помощта на функцията „Бележки“;
 • Експорт – данните могат да бъдат изведени в повечето стандартни формати, включително LAS и Е57. Данните също могат да бъдат запазени  и с цветен RGB, нюанси или стандартни.

Системни изисквания

Минимум

 • Windows 10
 • i7 6-то поколение
 • AMD Ryzen 7 (1700X)
 • Интегрирана графика
 • 16GB RAM
 • 30 GB свободно пространство
 • SSD

Препоръчва се

 • Windows 10
 • i7, i9 8-мо поколение или по-висока
 • AMD Ryzen 7 (2700X)
 • NVIDIA GTX 1060
 • 32 GB RAM
 • 30 GB свободно пространство
 • SSD

За GeoSLAM

GeoSLAM е създадена от компанията 3D Laser Mapping, която е основана през 1999 г. 3D Laser Mapping са една от първите компании в света, продаващи хардуер за лазерно сканиране, със седалище в Нотингам, Великобритания. 

Старите инструменти не се вписват в новия дигитален свят

Живеем в свят, управляван от данни. Животът ни е пълен с данни и всеки ден създаваме все повече и повече. Екипът на GeoSLAM знаеше, че трябва да има начин за дигитализиране на 3D лазерното сканиране и създаване на 3D данни, но това да става по -бързо, по -лесно и възможно на места, които преди това би било невъзможно да се сканират. Старите инструменти вече бяха неадекватно решение.

През 2013 г. GeoSLAM в съвместно производтсво със CSIRO  пусна на пазара първият първият ръчен SLAM скенер за мобилно 3D лазерно събиранане на данни   ZEB1, задвижван от интелигентен алгоритъм, който продължава да се развива и става все по -интелигентен всеки път, когато се използва.

Повече за GeoSLAM