Leica Viva GS08 – Използван

Leica Viva GS08 – Използван

GNSS Leica SmartTrack технология:
Канали: 72 канала
Проследяване на GPS сигнали: L1, L2, L2C (C/A, P, C Code)
Проследяване на GLONASS сигнали: L1, L2 (C/A, P narrow Code)

Leica Viva GS08  SmartAntenna
GNSS Leica SmartTrack технология:
Канали: 72 канала
Проследяване на GPS сигнали: L1, L2, L2C (C/A, P, C Code)
Проследяване на GLONASS сигнали: L1, L2 (C/A, P narrow Code)
Потребителски интерфейс Вкл/Изкл бутони. Проследяване на сателити, Bluetooth® свързаност и батерия LED светлини.
Комуникационни портове Bluetooth® 2.0 Клас 2, 8-пин Лемо комбиниран USB / захранващ
Връзка с полеви контролер чрез Bluetooth® или с GEV237 Лемо кабел
Точност и надеждност:
RTK Статичен режим
Хоризонтално: 5 mm + 0.5 ppm (Ср.кв.гр)
Вертикално: 10 mm + 0.5 ppm (Ср.кв.гр)
RTK Режим при движение
Хоризонтално: 10 mm + 1 ppm (Ср.кв.гр)
Вертикално: 20 mm + 1 ppm (Ср.кв.гр)
Статичен режим след обработка
Хоризонтално: 3 mm + 0.5 ppm (Ср.кв.гр)
Вертикално: 6 mm + 0.5 ppm (Ср.кв.гр)
Надеждност: 99,99 % с Leica SmartCheck технология
Време за инициализация на Leica Viva GS08: Стандартно 8 сек.