X-PAD VU Софтуер за кабелни локатори

X-PAD VU Софтуер за кабелни локатори

Безплатен софтуер за EZiCAT i700 позволяващ да се анализират следните данни:

• GPS локации
• Време и дата на измерванията
• Продължителност на работа
• Идентификация на потребителите
• Използвани работни режими
• Открити подземни проводи
• Показва дати за калибрация на инструментите

X-PAD VU Софтуер за кабелни локатори

X-PAD VU е софтуер за кабелни локатори на GeoMax, той е идеален за Качване и съхраняване на данни с възможност за преглед.

X-PAD VU Ви предоставя анализи от работата един или повече EZiCAT локатори за подземни проводи. Просто изтеглете данните чрез Bluetooth, за да видите как са проведени измерванията на данни и да направите отчети за събраните данни. Софтуерът може да се използва с всички EZiCAT i700, както и с предишни модели от серията EZiCAT i600.

X-PAD VU е безплатен софтуер позволяващ да се анализират следните данни:

• GPS локации
• Време и дата на измерванията
• Продължителност на работа
• Идентификация на потребителите
• Използвани работни режими
• Открити подземни проводи
• Показва дати за калибрация на инструментите

X-PAD VU Ви позволява картографски изглед на локаторите с GPS, детайлни анализи и обобщения, както и доклади за събития.

 

Видео

За сваляне

Брошура: GeoMax Cable Locators BRO 818560 0219 en LR