);
Stela Ilieva
Contact Info
инж. Стела Илиева
Инженер техническа поддръжка
Educations
Геодезия и Фотограметрия - Университет по Архитектура, строителство и геодезия (Завършилa магистратура- 2019г)

Стела Илиева е инженер техническа поддръжка в Геозона ЕООД.

Завършила УАСГ през 2019г. с много добър успех. Фокус в професионалното и развитие са различни технологии и методи за лазерно сканиране и приложението им в практиката.

„Сигурност и спокойствие и отдаденост към работата е моята ежедневна мотивация“