);

Zenith40 с нов firmware v.5.01

Zenith40 с нов firmware v.5.01

Zenith40 с нов firmware v.5.01

Нов вграден софтуер за Zenith40 ( Firmware v.5.01)

С новият си Firmware Zenith40 добавя и L-band PPP (Precise Point Positioning)  позициониране. Кое е интерсното? Чрез използване на тази функция потребителят може да достигне точност на позицията до 2.5см в положение и до 5.0см във височина без  да използва ГНСС RTK мрежа или собствена ГНСС базова станция. Това става чрез прием на корекционен сигнал от геостационарен сателит на компанията TerraStar.

Zenith40 поддържа приемането на сигнали от най-прециното ниво на корекции, а именно TerraStar-C Pro. Практическите предимства са много, но за страна като България, където има няколко лицензирани ГНСС инфрастури основно тази допълнителна функционалност може да се използва за резервно (backup) решения, когато имате слабо или никакво GSM покритие. PPP функционалността е изцяло интегрирана в X-PAD за Андроид полеви софтуер от GeoMax като за удобство X-PAD винаги работи с по-точното от наличните решения RTK или PPP. Също чрез X-PAD всички измервания се съвместяват към локалната координатна система т.е. всички трансформации ( локализации ), които ползвате до момента се прилагат автоматично и с PPP.

TerraStar  е част от Hexagon групата и е лидер в предоставянето на ГНСС геостационарни сателитни корекции  за наземни измервания или измервания на офшорни платформи. Компанията администрира и управлява глобална мрежа от над 100 GNSS перманентни станции в цял свят.

  • 3 Контролни центъра
  • Корекциите от мрежата се излъчват от 7 геостационарни спътника
  • Корекциите за GPS, GLONASS, BeiDou и GALILEO и се излъчват по минимум три канала
  • Абонамент C-Pro дава най-високоточно позициониране 
  • 24/7/365, при всякакви атмосферни условия