);

LP360 универсален софтуер за обработка на данни от LiDAR, лазерно сканиране и фотограметрия

LP360 универсален софтуер за обработка на данни от LiDAR, лазерно сканиране и фотограметрия

LP360 универсален софтуер за обработка на данни от LiDAR, лазерно сканиране и фотограметрия

Самостоятелен
софтуер за работа с множество източници на данни

Независимо дали става въпрос за данни от въздушен или наземен LiDAR, 3D облаците от точки се превърнаха в решаващ елемент при картографирането. LP360, универсален настолен софтуерен пакет за обработка на данни от LiDAR, лазерно сканиране и фотограметрия, улеснява извличането на информация и генерирането на резултати в интуитивна ГИС среда.

LP360: LiDAR & photogrammetry 3D point cloud software - LP360

Мощна визуализация на облаци от точки с множество синхронизирани прозорци

Цялостната визуализация е основен елемент от анализа на облаци от точки. Методите за визуализация, които предлага LP360 включват карта отгоре надолу, профил с възможност за превъртане и интерактивен 3D прозорец. Опциите за показване на данните включват интензивност, стойност на цвета, височина, класификация и др. Режимите на визуализация включват точки, модел на повърхността, триъгълна нерегулярна
мрежа (TIN), кабелна рамка и комбинация от TIN/точки.