GeoMax PROPERTY CONNECTION SET

Комплекта е идеален за:

  • Бързо и лесно разпознаване електрическия кабел.

Купи ТУК

PROPERTY CONNECTION SET комплект се използва за предаване на сигнал по електрически кабели, когато се използва заедно с EZiTEX генератор на сигнали. Това ще Ви позволи да проследявате електрически кабели извън захранващата мрежа и извън електрически захранвани райони. Работи на 33kHz. Комплектът е свързан посредством стандартен шуко контакт. Генераторите на сигнали EZiTEX се използват за предаване на проследим сигнал, който след това се открива от EZiCAT кабелни локатори.

Комплекта е идеален за:

  • Бързо и лесно разпознаване електрическия кабел.

Видео

За сваляне

Брошура: GeoMax Cable Locators BRO 818560 0219 en LR